Obavijesti na razini sjedišta

Poziv studentima, prezentacija opreme za mjerenje i analizu vibracija

 
Slika Davorka Saravanja
Poziv studentima, prezentacija opreme za mjerenje i analizu vibracija
napisao/la Davorka Saravanja - Sunday, 17 June 2018, 22:31
 

Pozivaju se svi zainteresirani studenti koji su slušali kolegije Vibracije mehaničkih konstrukcija, Osnove vibracijske dijagnostike i Vibracijska dijagnostika strojeva i uređaja da dođu na prezentaciju najnovijeg uređaja za mjerenje, analizu vibracija i balansiranje rotora firme Bruel &Kjear-Vibro, koja će se održati 20. lipnja 2018. godine u 9.00 h u dvorani 104 na Fakultetu strojarstva, računarstva i elektrotehnike.