Obavijesti na razini sjedišta

Prezentacija studentskih praksi - diplomski studij računarstva

 
Slika Igor Bosnjak
Prezentacija studentskih praksi - diplomski studij računarstva
napisao/la Igor Bosnjak - Sunday, 17 October 2021, 17:12
 

Obavještavaju se studenti 2. godine diplomskog studija računarstva da će se prezentacija projekata koje su obavili kroz studentsku praksu održati u petak,  22.10. u 10:00.

Obrana će biti organizirana online, a studenti mogu pristupiti obrani putem linka na Google Meet.


Studenti su dužni napraviti PowerPoint prezentaciju i u roku od maksimalno 5 minuta predstaviti što su radili na praksi. 

Da bi mogli braniti praksu, studenti su (mailom ili osobno, svejedno) dužni dostaviti:

izvještaj o obavljenoj stručnoj praksi (u slobodnoj formi - seminarski rad);
popunjeno, potpisano i opečaćeno (od strane mentora u poduzeću) Završno izvješće o projektu


Napomena: studenti koji rade diplomski rad u sklopu stručne prakse nisu dužni prezentirati praksu, ali su dužni uz diplomski rad dostaviti popunjeno, potpisano i opečaćeno (od strane mentora u poduzeću) Završno izvješće o projektu

Za sva dodatna pitanja se možete javiti na mail: praksa@fsre.sum.ba