Obavijesti na razini sjedišta

Prezentacija studentskih praksi - diplomski studij računarstva

 
Slika Igor Bosnjak
Prezentacija studentskih praksi - diplomski studij računarstva
napisao/la Igor Bosnjak - Tuesday, 28 September 2021, 09:40
 

Obavještavaju se studenti 2. godine diplomskog studija računarstva da će se prezentacija projekata koje su obavili kroz studentsku praksu održati u petak 1.10. u 10:00.

Obrana će biti organizirana online, a studenti se trebaju prijaviti u grupu na platformi Microsoft Teams (ako već nisu), putem linka.


Studenti su dužni napraviti PowerPoint prezentaciju i u roku od maksimalno 5 minuta predstaviti što su radili na praksi. 

Da bi mogli braniti praksu, studenti su (mailom ili osobno, svejedno) dužni dostaviti:

izvještaj o obavljenoj stručnoj praksi (u slobodnoj formi - seminarski rad);
popunjeno, potpisano i opečaćeno (od strane mentora u poduzeću) Završno izvješće o projektu (prilog)


Napomena: studenti koji rade diplomski rad u sklopu stručne prakse nisu dužni prezentirati praksu, ali su dužni uz diplomski rad dostaviti popunjeno, potpisano i opečaćeno (od strane mentora u poduzeću) Završno izvješće o projektu

Svi oni koji žele braniti se moraju javiti na mail praksa@fsre.sum.ba do četvrtka 30.9.2021. u 12h.

Za sva dodatna pitanja se možete javiti na mail: praksa@fsre.sum.ba