Obavijesti na razini sjedišta

Prezentacija studentskih praksi - diplomski studij računarstva

 
Picture of Igor Bosnjak
Prezentacija studentskih praksi - diplomski studij računarstva
by Igor Bosnjak - Tuesday, 8 June 2021, 12:18 PM
 

Diplomski studij računarstva, 2. godina


Obavještavaju se studenti 2. godine diplomskog studija strojarstva da će se druga prezentacija projekata koje su obavili kroz studentsku praksu održati u četvrtak 10.6. u 10:30.

Obrana će biti organizirana online, a studenti se trebaju prijaviti u grupu na platformi Microsoft Teams (ako već nisu), putem linka

Studenti su dužni napraviti PowerPoint prezentaciju i u roku od maksimalno 5 minuta predstaviti što su radili na praksi. 

Da bi mogli braniti praksu, studenti su (mailom ili osobno, svejedno) dužni dostaviti:

izvještaj o obavljenoj stručnoj praksi (u slobodnoj formi - seminarski rad);
popunjeno, potpisano i opečaćeno (od strane mentora u poduzeću) Završno izvješće o projektu (prilog)


Napomena: studenti koji rade diplomski rad u sklopu stručne prakse nisu dužni prezentirati praksu, ali su dužni uz diplomski rad dostaviti popunjeno, potpisano i opečaćeno (od strane mentora u poduzeću) Završno izvješće o projektu


Svi oni koji još nisu završili praksu ne moraju žuriti, budući da će se obrane projekata i ubuduće organizirati svakih 14 dana na isti način, o čemu ćete biti obaviješteni putem ovakvih obavijesti.


Za sva dodatna pitanja se možete javiti na mail: praksa@fsre.sum.ba