Obavijesti na razini sjedišta

Diplomski studij računarstva, 2. godina

 
Slika Igor Bosnjak
Diplomski studij računarstva, 2. godina
napisao/la Igor Bosnjak - Thursday, 20 May 2021, 12:38
 

Obavještavaju se studenti 2. godine diplomskog studija računarstva da će se prva prezentacija projekata koje su obavili kroz studentsku praksu održati u četvrtak, 27.5. u 10:30.

Obrana će biti organizirana online, a studenti se trebaju prijaviti u grupu na platformi Microsoft Teams, putem linka.

Studenti su dužni napraviti PowerPoint prezentaciju i u roku od maksimalno 5 minuta i predstaviti što su radili na praksi. 


Da bi mogli braniti praksu, studenti su dužni dostaviti (poželjno mailom):

  1. izvještaj o obavljenoj stručnoj praksi (u slobodnoj formi - seminarski rad);

  2. popunjeno, potpisano i opečaćeno (od strane mentora u poduzeću) Završno izvješće o projektu (prilog)

Napomena: studenti koji rade diplomski rad u sklopu stručne prakse nisu dužni prezentirati praksu, ali su dužni uz diplomski rad dostaviti popunjeno, potpisano i opečaćeno (od strane mentora u poduzeću) Završno izvješće o projektu

Svi oni koji još nisu završili praksu ne moraju žuriti, budući da će se obrane projekata i ubuduće organizirati svakih 14 dana na isti način, o čemu ćete biti obaviješteni putem ovakvih obavijesti.

Za sva dodatna pitanja se možete javiti na mail: praksa@fsre.sum.ba