Obavijesti na razini sjedišta

Obavijest o početku ljetnog semestra akademske 2020./2021. godine

 
Slika Krešimir Rakić
Obavijest o početku ljetnog semestra akademske 2020./2021. godine
napisao/la Krešimir Rakić - Friday, 5 March 2021, 19:55
 

U ponedjeljak, 08. ožujka 2021. godine počinje nastava u ljetnom semestru akademske 2020./2021. godine.

Nastava će se održavati prema rasporedu objavljenom na web stranici fakulteta.

Studenti su dužni na FSRE Moodle sustavu upisati se na sve predmete koje su odslušali, a još nisu položili. Također su dužni ažurirati svoju e-mail adresu na korisničkom profilu i unijeti dodijeljenu službenu e-mail adresu @student.fsre.ba. Na svakom predmetu je dostupna poveznica za samostalan upis na Microsoft Teams Classroom tog predmeta, platformu preko koje će se odvijati komunikacija sa nastavnicima.

Studenti se mole da se ispišu sa predmeta koje su položili, i na FSRE Moodle sustavu i na Microsoft Teams platformi, kako bi olakšali evidenciju studenata predmetnim nastavnicima.