Obavijesti na razini sjedišta

Uvodni sastanak - Studentska industrijska praksa

 
Slika Igor Bosnjak
Uvodni sastanak - Studentska industrijska praksa
napisao/la Igor Bosnjak - Monday, 23 November 2020, 14:19
 

Diplomski studij strojarstva, 2. godina

Diplomski studij računarstva, 2. godina


Poštovane kolegice i kolege,

uvodni sastanak vezan za kolegij Studentska industrijska praksa koji vas čeka u sljedećem semestru će biti održan online, u utorak, 24.11. u 10:00.


Studenti strojarstva koji nisu mogli prisustvovati online, mogu biti sutra na online sastanku.


Za studente elektrotehnike će sastanak biti fizički.


Kolegiju se može pristupiti preko linka - https://teams.microsoft.com/l/team/19%3a1cb65c7864f74eeb91e5bf1bc70b7479%40thread.tacv2/conversations?groupId=8033a56a-59a6-4fd5-8f1d-246dd195d660&tenantId=5fb05555-52d2-4b22-be9f-33e18ba89056