Obavijesti na razini sjedišta

Obavijest - studentska industrijska praksa - diplomski studij strojarstva

 
Slika Nikola Knezovic
Obavijest - studentska industrijska praksa - diplomski studij strojarstva
napisao/la Nikola Knezovic - Friday, 20 November 2020, 12:48
 

Poštovane kolegice i kolege,

studenti 2. godine diplomskog studija strojarstva - uvodni sastanak vezan za kolegij Studentska industrijska praksa koji vas čeka u sljedećem semestru će biti održan po sljedećem rasporedu:


Mehatronika: ponedjeljak 23.11.2020., 9:00h, dvorana 104

KiRP i PI: utorak, 24.11.2020., 14:00h, dvorana 104


Svi ste dužni upisati se (poslati zahtjev) na kolegij na Teamsu, te eventualna pitanja poslati tamo ili na mail praksa@fsre.sum.ba

Link za kolegij je u nastavku:


https://teams.microsoft.com/l/team/19%3a1cb65c7864f74eeb91e5bf1bc70b7479%40thread.tacv2/conversations?groupId=8033a56a-59a6-4fd5-8f1d-246dd195d660&tenantId=5fb05555-52d2-4b22-be9f-33e18ba89056