Obavijesti na razini sjedišta

Obavijest za studente

 
Slika Krešimir Rakić
Obavijest za studente
napisao/la Krešimir Rakić - Friday, 2 October 2020, 15:42
 

Studenti su dužni upisati se na sve predmete koje su odslušali, a još nisu položili. Također su dužni ažurirati svoju e-mail adresu na korisničkom profilu i unijeti dodijeljenu službenu e-mail adresu @student.fsre.ba. Na svakom predmetu je dostupna poveznica za samostalan upis na Microsoft Teams Classroom tog predmeta, platformu preko koje će se odvijati komunikacija sa nastavnicima.