Obavijesti na razini sjedišta

Razvoj web aplikacija - Obrana projekta

 
Slika Tomislav Volarić
Razvoj web aplikacija - Obrana projekta
napisao/la Tomislav Volarić - Saturday, 10 February 2018, 13:15
 

Obrana projekta iz kolegija "Razvoj web aplikacija" biti će u četvrtak 15.2. u 10 sati i 1.3. u 10 sati.

Studenti koje žele braniti projekt trebaju položiti pismeni dio (ili kolokvirati predmet), završiti online lekcije na Moodle sustavu, preći zadane tečajeve na codecademy i napraviti projekt po zadanim uputama na Moodle sustavu.

Ispit treba biti prijavljen preko ISS-a na jednom od 2 zimska roka.