Obavijesti na razini sjedišta

Obavijest za studente i nastavnike o izvođenju nastave na daljinu

 
Slika Igor Bosnjak
Obavijest za studente i nastavnike o izvođenju nastave na daljinu
napisao/la Igor Bosnjak - Friday, 27 March 2020, 08:30
 

Na svim predmetima svih studija resetirani su popisi korisnika kako bi se očistili od studenata upisanih u prethodnim akademskim godinama.

Omogućen je samostalan upis studenata na predmete. Studenti su dužni upisati se na predmete koje slušaju u ljetnom semestru akademske 2019./2020. godine. Također su dužni ažurirati svoju e-mail adresu na korisničkom profilu i unijeti dodijeljenu službenu e-mail adresu @student.fsre.ba. Na svakom predmetu je dostupna (ili će u najkraćem roku biti dostupna) poveznica za samostalan upis na Microsoft Teams Classroom tog predmeta, platformu preko koje će se odvijati komunikacija sa nastavnicima.

Što se tiče izbornih predmeta koji se izvode na više smjerova, ukoliko student ne može pronaći kolegij u svom smjeru, može potražiti isti na drugom smjeru.

Nastavnici su dužni ažurirati svoju e-mail adresu na korisničkom profilu i unijeti dodijeljenu službenu e-mail adresu @fsre.sum.ba ili adresu sa matične sastavnice Sveučilišta u Mostaru.