Obavijesti na razini sjedišta

Nauka o čvrstoći

 
Picture of simun bogdan
Nauka o čvrstoći
by simun bogdan - Monday, 9 March 2020, 9:40 AM
 

U kabinet da se jave studenti koji su polagali usmeni ispit 03.03.2020.u sledećim terminima.

ponedjeljak 09.03. u 10 sati

utorak 10.03.u  12 sati                                                                                               

                                                                                                                      Iz kabineta