Obavijesti na razini sjedišta

Izmjene u prijavi ispita putem ISS-a

 
Slika Ana Pinjuh
Izmjene u prijavi ispita putem ISS-a
napisao/la Ana Pinjuh - Thursday, 23 January 2020, 10:14
 
Od akademske 2019/2020 godine svi studenti koji prijavljuju ispit 4 ili više puta dužni su prvo uplatiti novac na račun fakulteta 7 dana prije dana ispita uz obavezno pisanje  broja indeksa na uplatnicu kako bi izbjegli eventualne zabune.
Nakon uplate se u ISS sustavu kreira link te je prijava moguća tek tada. Student klikom na Prijavljeni ispiti -> Povez  sami povežu određeni ispit sa uplatnicom. Za sve eventualne nejasnoće i probleme obratiti se na e-mail adresu ana.pinjuh@fsre.sum.ba