Obavijesti na razini sjedišta

Vibracije mehaničkih konstrukcija, rezultati kolokvija 10-1-2020

 
Picture of Davorka Saravanja
Vibracije mehaničkih konstrukcija, rezultati kolokvija 10-1-2020
by Davorka Saravanja - Friday, 10 January 2020, 11:26 AM
 

Rezultati kolokvija iz VMK održanog 10. siječnja 2020. nalaze se u prilogu.