Obavijesti na razini sjedišta

Vibracije mehaničkih konstrukcija, rezultati kolokvija 10-1-2020

 
Slika Davorka Saravanja
Vibracije mehaničkih konstrukcija, rezultati kolokvija 10-1-2020
napisao/la Davorka Saravanja - Friday, 10 January 2020, 11:26
 

Rezultati kolokvija iz VMK održanog 10. siječnja 2020. nalaze se u prilogu.