Obavijesti na razini sjedišta

Ekonomika i poslovno odlučivanje - rezultati prvog kolokvija

 
Slika Mirela Kundid Vasic
Ekonomika i poslovno odlučivanje - rezultati prvog kolokvija
napisao/la Mirela Kundid Vasic - Tuesday, 7 January 2020, 10:19
 

EKONOMIKA I POSLOVNO ODLUČIVANJE  - Računarstvo diplomski studij

 

Rezultati 1. kolokvija

 

1.      Marina Jurišić 482 RM (3-4)

2.      Lucija Lasić 481 RM (2)

3.      Helena Palac (3)

4.      Vedran Miletić 489 RM (5)

5.      Antonia Pinjuh (4)

6.      Amanda Sučić 479 RM (4-5)

7.      Luka Marić (2)

8.      Marko Raič (4)

9.      Monika Brzica 473 (5)

10.   Monika Čuljak 477 RM (5)

11.   Andrija Pažin  483 RM (3)

12.   Antonio Markić 478 RM (2)

13.   Gloria Jozić 434 RM (5)

14.   Boris Dugandžić 495 RM (2)

15.   Efnan Dugalić 480 RM (5)

 

                                                                           Prof.dr.sc. Katerina Malić Bandur