Obavijesti na razini sjedišta

Raspored polaganja 1.kolokvija iz Matematike I. (studij strojarstva)

 
Picture of Ivana Zubac
Raspored polaganja 1.kolokvija iz Matematike I. (studij strojarstva)
by Ivana Zubac - Friday, 15 November 2019, 11:40 AM
 

Kolokvij će se održati u petak, 22.11.2019.  /115/, prema rasporedu:

  • 1. grupa u 8:00h
  • 2. grupa u 9:45h.

Napomena:

  • Kolokviju je moguće pristupiti ISKLJUČIVO uz predočenje indeksa.
  • Raspored po grupama nije moguće mjenjati.
  • Na kolokvij je dozvoljeno unijeti samo pribor za pisanje i kalkulator /papir i formule će studenti dobiti uz zadatke/.
  • Kalkulator ne smije imati opciju rješavanja matričnih jednadžbi i računanja determinanti.