Obavijesti na razini sjedišta

Mehanika II, obavijest o usmenom ispitu

 
Slika Davorka Saravanja
Mehanika II, obavijest o usmenom ispitu
napisao/la Davorka Saravanja - Monday, 16 September 2019, 12:47
 

Svi studenti, koji nisu na prethodnim rokovima položili usmeni ispit, a za to imaju pravo, pozivaju se u četvrtak 19. rujna  2019 na polaganje usmenog dijela ispita u 16.00 h.