Obavijesti na razini sjedišta

INŽENJERSKA GRAFIKA I CAD, rezultati ispita održanog 26.06.2019. g.

 
Slika Mirela Kundid Vasic
INŽENJERSKA GRAFIKA I CAD, rezultati ispita održanog 26.06.2019. g.
napisao/la Mirela Kundid Vasic - Thursday, 27 June 2019, 10:54
 

INŽENJERSKA GRAFIKA I CAD

Preddiplomski studij strojarstva - 1. godina

Rezultati drugog lipanjskog ispitnog roka održanog 26.06.2019. g.:

  1. Ivan  Čolak     (2)
  2. Maja  Golo      (2)
  3. Boško  Matić   (2)
  4. Petra  Šarić     (2)
  5. Donatelo  Šutalo   (2)
Pregled radova, usmeni dio ispita, upis ocjena i konzultacije su u ponedjeljak 
01.07.2019. g. u uredu 229 u 10:30h.