Obavijesti na razini sjedišta

Teorija i tehnika mjerenja - rezultati ispita

 
Slika Eva Čuljak
Teorija i tehnika mjerenja - rezultati ispita
napisao/la Eva Čuljak - Tuesday, 18 June 2019, 11:50
 

Rezultati prvog ispitnog roka iz TTM-a održanog 17.06.2019. su sljedeći: 

Red. broj Ime i prezime Matični broj Bodovi Ocjena
1. Kristina ČULJAK  9007 -10 1
2. Karmen JAGNJIĆ 8939 n.p. 1
3. Josip KIKIĆ 8652 -5 1
4. Klara VOLARIĆ 9032 5 1
5. Ante KRALJEVIĆ   5 1 Bez prijave ispita više ne može pristupiti ispitu!!!

 Zadaće se mogu vidjeti 26. lipnja 2019. (na drugom ispitnom roku).