Obavijesti na razini sjedišta

Osnove vibracijske dijagnostike, rezultati kolokvija od 6-6-2019

 
Picture of Davorka Saravanja
Osnove vibracijske dijagnostike, rezultati kolokvija od 6-6-2019
by Davorka Saravanja - Monday, 10 June 2019, 5:20 PM
 

Rezultati kolokvija od 6-6-2019 iz OVD (izborni kolegij za smjer MEH i PI) nalaze se u prilogu.