Obavijesti na razini sjedišta

Rezultati predroka iz predmeta "Njemački jezik"

 
Slika Mirela Kundid Vasic
Rezultati predroka iz predmeta "Njemački jezik"
napisao/la Mirela Kundid Vasic - Monday, 10 June 2019, 11:01
 

 1. Ivana Vukoja 8896 3
 2. Jure Suton 8973 3
 3. Marija Perić 8979 2
 4. Jelena Bošnjak 8825 4
 5. Matea Čuljak 8824 4
 6. Martin Ivić 8856 4
 7. Blago Karačić 8946 2
 8. Josip Simar 8972 2
 9. Zvonimir Kožul 8846 3
 10. Ivan Pehar 8952 2
 11. Josip Kikić 8652 2
 12. Tomislav Antol. 8942 2
 13. Vide Papac 9006 2
 14. Ana Jurišić 8974 2
 15. Jelena Sušilović 8847 2
 16. Andrea Marinović 8704 2
 17. Klara Volarić 9032 3
 18. Kata Kukolj 9180 2
 19. Marko Kraljević 8963 2
 20. Ivan Kraljević 8868 3
 21. Bruno Škobić 8833 2
 22. Marin Perić 8968 3
 23. Vlado Kvesić 8947 3
 24. Antonija Martić 8771 3
 25. Ivan Banožić 9000 3