Obavijesti na razini sjedišta

Studij računarstva - Matematika 1

 
Slika Dragana Kordic
Studij računarstva - Matematika 1
napisao/la Dragana Kordic - Thursday, 9 May 2019, 19:17
 

Usmeni ispit za studente koji su položili pismeni na travanjskom roku održat će se 13. 5. u 11:30h. Studenti koji žele odgoditi usmeni mogu izići 27.5.