Obavijesti na razini sjedišta

Fizika 1 - I kolokvij

 
Slika Antonija Kraljević
Fizika 1 - I kolokvij
napisao/la Antonija Kraljević - Friday, 26 April 2019, 12:23
 

I kolokvij iz Fizike 1 održat će se u ponedjeljak, 29.4. u 8:30h. Studenti koji planiraju izaći na kolokvij trebaju na Moodleu potvrditi svoj dolazak, najkasnije do subote, 27.4. u 00:00h. 

Studenti koji ne izađu na I kolokvij neće moći pristupiti II kolokviju.