Obavijesti na razini sjedišta

Ekonomika i poslovno odlučivanje, rezultati ispita

 
Slika Mirela Kundid Vasic
Ekonomika i poslovno odlučivanje, rezultati ispita
napisao/la Mirela Kundid Vasic - Monday, 18 February 2019, 10:36
 

EKONOMIKA I POSLOVNO ODLUČIVANJE

Rezultati ispita

 

  1. Doris Musa  469 RM IZVRSTAN (5)
  2. Tomislav Galić 456 RM DOBAR (3)
  3. Marija Klarić 441 RM DOVOLJAN (2)
  4. Sanja Marić 457 RM DOVOLJAN (2)
  5. Ivan Tomić  - ponovljeni 2. kolokvij DOBAR (3)
  6. Matej Pilekić 454 RM DOVOLJAN (2)
  7. Franjo Đido 466 RM DOBAR (3)

 

Usmeni ispit i upis ocijene 22.2.2019. (petak) u 15 sati.

Studenti koji nisu položili ispit u istom terminu mogu pogledati radove.

 

                                                                          Prof.dr.sc. Katerina Malić Bandur