Obavijesti na razini sjedišta

Ekonomika i poslovno odlučivanje, rezultati kolokvija

 
Picture of Mirela Kundid Vasic
Ekonomika i poslovno odlučivanje, rezultati kolokvija
by Mirela Kundid Vasic - Thursday, 24 January 2019, 3:03 PM
 

Diplomski studij - Računarstvo

Ekonomika i poslovno odlučivanje

Rezultati 2.kolokvija:

 1. Ferdo Vukojevic 3
 2. Igor Šiljegović 3
 3. Irena Tomic 2-3
 4. Klara Opacak 2
 5. Jozo SKoko 3-4
 6. Petar Ban Jelac 4
 7. Marija Radisic 3
 8. Ivona Dunđer 3
 9. Ivan Miloš 4
 10. Valentin Spajić 4
 11. Vlado Boškić 3
 12. Marin Soldo 3
 13. Nikolina Čuljak 4
 14. Andela Rotim 3
 15. Andela Bošnjak 3-4
 16. Ena Sivrić 5
 17. Anamarija Soldo 5
 18. Anita Arapović 3
 19. Marija Marušić 3
 20. Magdalena Mikulić 2
 21. Doris Musa 3-4
 22. Martin Budimir 3
 23. Valentina Radisić 3-4
 24. Josip Pinjuh 3

 

Usmeni ispit održat će se 8.2.2019. u 14:00 sati.

 

                                                               Prof.dr.sc.Katerina Malić Bandur