Obavijesti na razini sjedišta

Vibracije mehaničkih konstrukcija, rezultati kolokvija od 16-1-2019

 
Slika Davorka Saravanja
Vibracije mehaničkih konstrukcija, rezultati kolokvija od 16-1-2019
napisao/la Davorka Saravanja - Wednesday, 16 January 2019, 18:32
 

Rezultati kolokvija iz VMK od 16-1-2019 nalaze se u prilogu.