Obavijesti na razini sjedišta

Pneumatika i hidraulika, rezultati kolokvija

 
Slika Mirela Kundid Vasic
Pneumatika i hidraulika, rezultati kolokvija
napisao/la Mirela Kundid Vasic - Tuesday, 18 December 2018, 11:59
 

Rezultati 1. kolokvija iz Pneumatike i hidraulike (studij strojarstva)
1. Marko Kraljević  2
2. Mateo Cvitanović   4
3. Matea Grubešić   4
4. Josip Krešić   3
5. Franjo Zovko  3
6. Martin Ivić   5
7. Anja Kraljević   5
8. Kristina Čović   3
9. Marijana Marušić   5
10. Jelena Bošnjak  2
11. Matej Lučić  3
12. Marin Kralj 3
13. Jelena Slišković   3
14. Josip Vukoja   3
15. Monika Kuna  3
16. Kristina Spajić   3
17. Leo Bago  2
18. Marko Cvitković   2
19. Ivan Pehar   3
20. Ivana Vukoja   3
21. Mijo Jurić  4
22. Josip Krtalić   5
23. Marija Perić   5
24. Žarko Drežnjak  2
25. Stjepan Šutalo   5
26. Ivan Banožić   4
27. Luka Marušić   5
28. Zvonimir Čuljak  5
29. Blago Karačić   2
30. Tomislav Bošnjak  3
31. Josip Miličević  5
32. Ivan Kraljević  2
33. Ante Ivanković (297-SM)  3

Radovi se mogu pogledati u četvrtak 20.12.2018. godine u 12 sati (ured 108).