Obavijesti na razini sjedišta

Digitalni sustavi i strukture, rezultati kolokvija

 
Slika Mirela Kundid Vasic
Digitalni sustavi i strukture, rezultati kolokvija
napisao/la Mirela Kundid Vasic - Monday, 17 December 2018, 10:06
 

1. KOLOKVIJ IZ PREDMETA DIGITALNI SUSTAVI I STRUKTURE POLOŽILI SU:

 

1.      Janja Sentić                 4

2.      Danijel Marojević Glibo 3

3.      Krešimir Ćuk               3

4.      Luka Blaževič             3

5.      Ivan Ljubić                  2

6.      Matea Soldo                 5

7.      Ivan Bošnjak                4

8.      Filip Hrkać                   3

9.      Jurica Matijanić           3

10.   Frano Tomas                5

11.   Petar Mandić                3

12.   Vjekoslav Rezić           4

13.   Andrija Biloš                2

14.   Petar Šimović               2

15.   Ana Biloš                    4

16.   Branimir Raguž           3

17.   Luka Vučina                2

18.   Robert Slišković           4

19.   Ivana Iličić                   4

20.   Bože Skoko                  2

21.   Ensar Serdarević          2

22.   Gabrijela Vidović         3

23.   Andro Raspudić           2

24.   Ana Grbešić                 4

25.   Katarina Franjić           4

26.   Iva Hrkać                     4

27.   Josipa Vranić               2

28.   Robert Bukovac           2

29.   Stjepan Jonjić              3

30.   Krešimir Galić             2

31.   Branimir Bulić             4

32.   Stanko Zovko              5

33.   Slavko Ramljak            2

34.   Ivan Komšigovski        2

35.   Marin Mandić             2

36.   Luka Pervan                4

37.   Ana Lucija Šoljić        2

 

Radovi se mogu pogledati u srijedu 20.12.2018. godine u 12 sati (ured 108).