Obavijesti na razini sjedišta

INŽENJERSKA GRAFIKA I CAD, obavijest

 
Picture of Mirela Kundid Vasic
INŽENJERSKA GRAFIKA I CAD, obavijest
by Mirela Kundid Vasic - Thursday, 20 September 2018, 1:19 PM
 

INŽENJERSKA GRAFIKA I CAD - Preddiplomski studij strojarstva - I. godina

Rezultati sa ispita održanog   18. rujna 2018. g.:

  1. Karlo  Bukovac    (3)
  2. Marko  Karačić   (3)

U  petak  21. rujna  2018.godine u 10:30 sati u uredu 229. će biti upis ocjena i pregled radova sa zadnjeg ispitnog roka,18. rujna 2018. g.