Obavijesti na razini sjedišta

Rezultati ispita iz Zavarenih konstrukcija

 
Slika Ana Pinjuh
Rezultati ispita iz Zavarenih konstrukcija
napisao/la Ana Pinjuh - Monday, 10 September 2018, 11:25
 
Položili su:

  Anita Karačić     dovoljan (2)
  Mila Blažević      dovoljan (2)
  Ante Šunjić         vrlodobar(4)
  Drago Lukenda  dovoljan (2)
  Božena Naletilić dovoljan (2)