Kod: AOO506

Naziv predmeta: Grid i oblak računarstvo

ECTS: 4

Studijski program: diplomski studij računarstva

Godina: 2

Nositelj kolegija: dr.sc. Eugen Mudnić, doc

Nastavnik: Željko Šeremet

Semestar: ljetni

Fond sati: 2+1+1

Status kolegija: stručni

Preduvjeti za ispit: nema

Provjera znanja: kontinuirana tijekom nastave. Ispit pismeni i usmeni

Cilj kolegija: Poznavanje rada i mogućnosti korištenja grid računalnih sustava

Sadržaj kolegija: Evolucija grid sustava, grid aplikacije, grid infrastruktura, grid računalne organizacije, grid standardi , anatomija grid sustava, grid računalni modeli, grid modeli pohrane podataka, autonomno računanje, grid servis orijentirana arhitektura, arhitektura web-servisa, OGSA (open grid service arhitecture), komponente OGSA platforme, OGSI (open grid services infrastructure), grid middleware, eknomika grid sustava.

Preporučena literatura: Tanenbaum, A.S.: Distribuirani operacijski sustavi, Prentice Hall, 1994. Chow, R., Jonhson.T.: Distributed Operating Systems and Algorithms, Addison- Wesley, 1997.

Dopunska literatura: Lynch, N.: Distributed Algorithms, Morgan Kaufman, 1996.


Naziv predmeta: Ugradbeni računalni sustavi

Nositelj kolegija: prof.dr.sc. Sven Gotovac

Cilj kolegija: Principi analize i projektiranja ugradbenih računalnih sustava. Pripadajuća programska podrška i operacijski sustav. Odabir sklopovskog ili programskog rješenja.

Sadržaj kolegija: Važnost i područja primjene ugradbenih računalnih sustava. Sklopovlje ugradbenih računalnih sustava i njihovo povezivanje. Mikroprocesori, mikrokontroleri i digitalni procesori signala, različite periferije te njihovo međusobno povezivanje. Problem sučelja razmatra se na razini arhitekture računala, logičkih sklopova, vremenskih dijagrama, protokola. Povezivanje analognih i digitalnih sustava. Programska podrška ugradbenih računalnih sustava. Operacijski sustavi ugradbenih računalnih sustava. Operacijski sustavi za rad u realnom vremenu. Metode projektiranja ugradbenih računalnih sustava.