Razvoj komunikacija. Telekomunikacijsko okruženje. Standardizacija. Telekomunikacijski sustav i mreža. Vrste komunikacije. Arhitektura telekomunikacijske mreže. Topologije mreže. Organizacija javne telekomunikacijske mreže. Informacija i signal. Komunikacijski kanal. Kapacitet i smetnje u komunikacijskom kanalu. Transmisijski sustavi. Digitalni prijenos: električki i optički. Svojstva govora. Standardni telefonski kanal. Pulsno kodna modulacija (PCM). Multipleksiranje. Principi i vrste multipleksiranja: FDM, TDM i WDM. Transmisijski mediji: optički, žični i bežični. Bežični prijenos.  Optičko vlakno. Transmisijske tehnologije: SDH. Multipleksiranje s valnom podjelom (WDM). DWDM i CWDM. Elementi WDM mreže. Fizička i virtualna topologija WDM mreže. Raspoloživost mreže. Kvarovi u mreži. Zaštita i obnavljanje u mreži. Sinkronizacija: zavisna i uzajamna. Vrste taktova u mreži. Sinkronizacija paketskih mreža. Lokalna petlja. xDSL tehnologije. Bežični optički pristup. Pristupne mreže nove generacije. Pasivne (PON) i aktivne (AON) mreže. FTTx. Topologije u PON mreži. Višestruki pristup: TDMA i WDMA. Komutacija. Automatska telefonska centrala. Komutacijsko polje. Vrste veza. Vrste centrala. Komutacija kanala i paketa. Signalizacija. Signalizacija po pridruženom i zajedničkom kanalu. SS7 signalizacija.