Upoznavanje sa osnovnim topologijama i funkcijama pretvaračkih spojeva. Modeliranje aktivnih i pasivnih komponenata pretvaračkih spojeva. Izučavanje osnovnih vrsta elektroničke energetske pretvorbe:ispravljanje, izmjenjivanje istosmjerna i izmjenična pretvorba. Upoznavanje s primjenom energetske elektronike u elektroenergetici, industrijskoj automatizaciji, obnovljivim izvorima energije, transportu.