Kod: PRO405 
Naziv predmeta: Korisnička sučelja 
ECTS: 4 
Studijski program: diplomski studij računarstva
Godina: 1 
Nositelj kolegija:

Nastavnik: Andrina Granić

Nastavnik: Danijel Zelenika


Semestar: zimski 
Fond sati: 1+0+3
Status kolegija: stručni 
Preduvjeti za ispit: nema 
Provjera znanja: kontinuirana tijekom nastave. Ispit pismeni i usmeni


Cilj kolegija: Studenti će steći znanja potrebna za izradu funkcionalnih aplikacija.

Sadržaj kolegija: Terminologija. Hardverski i softverski elementi korisničkog sučelja. Razumijevanje korisničkih potreba i odziva. Ključni koncept - jednostavnost. Detalji dizanja sučelja. Standardne kontrolne strukture, direktna manipulacija i konfigurabilnost. Oblikovanje prozora, dijaloga i poruka korisniku. Elementi grafičkog dizajna. Pristup izradi prototipa i doradi sučelja. Sustav pomoći. Izrada instalacijskog programa. Kako programer testira program, a kako se provodi testiranje odziva korisnika.


Preporučena literatura: Everett N. McKay, Developing User Interfaces for Microsoft Windows, Microsoft Press, 1999. Clayton Lewis and John Rieman: Task-Centered User Interface Design, A Practical Introduction, ftp.cs.colorado.edu, 1994


Kod: IBO402
Naziv predmeta: Projektiranje informacijskih sustava ECTS: 5 
Studijski program:diplomski studij računarstva 
Godina:1 
Nositelj kolegija:

Menadžer: Marko Markesić

Nastavnik: Ivan Krasić

Semestar: zimski 
Fond sati: 2+0+2
Status kolegija: temeljni 
Preduvjeti za ispit: nema 
Provjera znanja: kontinuirana tijekom nastave. Ispit pismeni i usmeni


Cilj kolegija: Studenti će steći znanja potrebna za projektiranje informacijskih sustava, s posebnim osvrtom na njihovu funkcionalnost i značaj za razvitak pojedinih područja ljudskog djelovanja.


Sadržaj kolegija: Informacijski sustavi. Projektiranje i izgradnja informacijskih sustava. Životni ciklus i faze razvitka. Modeli razvitka. Programsko inženjerstvo. Informacijsko inženjerstvo. Uloga strukturiranih metodologija. Strategija i planiranje informacijskih sustava. Faze analize, oblikovanja i izrade. Uvođenje u primjenu i održavanje. Poduka i potpora. Metode i tehnike analize i oblikovanja. Oblikovanje funkcija i procesa. Modeliranje podataka. Model događaja. Oblikovanje programa. Opis programske logike. Programski jezici i pomagala. Alternative životnom ciklusu. Organizacija i upravljanje projektom. Načela, aspekti izgradnje i nabave informacijskih sustava. Društvena dimenzija izgradnje informacijskih sustava.


Preporučena literatura S.Dewitz, Project Workbook for System Analyses and Design, McGraw-Hill, New York, 1996. J.Martin, Information Engineering, I-III, Savent, Carnforth, England, 1987.