Obavijesti na razini sjedišta

Slika Nikola Knezovic
Obrana studentskih praksi
napisao/la Nikola Knezovic - Thursday, 17 September 2020, 20:48
 

Poštovane kolegice i kolege, obrana studentskih praksi za diplomski studij će biti idući petak (25.9.2020.). 


Studenti računarstva će braniti u 10:30h, a studenti strojarstva u 12h.


Svi koji žele braniti su dužni prijaviti se u grupu na Microsoft Teams i poslati potrebnu dokumentaciju (završno izvješće, dnevnik rada i prezentaciju) na praksa@fsre.sum.ba do četvrtka 24.9.2020. u 18h.


Za sva ostala pitanja se obratite na mail praksa@fsre.sum.ba


 
Slika Nikola Knezovic
Obrana studentskih praksi
napisao/la Nikola Knezovic - Thursday, 3 September 2020, 19:20
 

Poštovane kolegice i kolege, obrana studentskih praksi za diplomski studij će biti idući petak (11.9.2020.). 


Studenti računarstva će braniti u 10:30h, a studenti strojarstva u 12h.


Svi koji žele braniti su dužni prijaviti se u grupu na Microsoft Teams i poslati potrebnu dokumentaciju (završno izvješće, dnevnik rada i prezentaciju) na praksa@fsre.sum.ba do četvrtka 10.9.2020. u 18h.


Za sva ostala pitanja se obratite na mail praksa@fsre.sum.ba 
Slika Nikola Knezovic
Obrana studentskih praksi
napisao/la Nikola Knezovic - Thursday, 20 August 2020, 20:25
 

Poštovane kolegice i kolege, obrana studentskih praksi za diplomski studij će biti idući petak (28.8.2020.). 


Studenti računarstva će braniti u 10:30h, a studenti strojarstva u 12h.


Svi koji žele braniti su dužni prijaviti se u grupu na Microsoft Teams i poslati potrebnu dokumentaciju (završno izvješće, dnevnik rada i prezentaciju) na praksa@fsre.sum.ba do četvrtka 27.8.2020. u 18h.


Za sva ostala pitanja se obratite na mail praksa@fsre.sum.ba


 
Slika Nikola Knezovic
Obrana studentskih praksi
napisao/la Nikola Knezovic - Thursday, 9 July 2020, 11:22
 

Poštovane kolegice i kolege, obrana studentskih praksi za diplomski studij će biti idući petak (17.7.2020.). 


Studenti računarstva će braniti u 10:30h, a studenti strojarstva u 12h.


Svi koji žele braniti su dužni prijaviti se u grupu na Microsoft Teams i poslati potrebnu dokumentaciju (završno izvješće, dnevnik rada i prezentaciju) na praksa@fsre.sum.ba do četvrtka 16.7.2020. u 18h.


Za sva ostala pitanja se obratite na mail praksa@fsre.sum.ba


 
Slika Krešimir Rakić
Obavijest za studente
napisao/la Krešimir Rakić - Tuesday, 16 June 2020, 06:04
 

Studenti su dužni upisati se na sve predmete koje su odslušali, a još nisu položili. Također su dužni ažurirati svoju e-mail adresu na korisničkom profilu i unijeti dodijeljenu službenu e-mail adresu @student.fsre.ba. Na svakom predmetu je dostupna poveznica za samostalan upis na Microsoft Teams Classroom tog predmeta, platformu preko koje će se odvijati komunikacija sa nastavnicima.

 
Slika Krešimir Rakić
Nastava na daljinu - Podrška za nastavnike
napisao/la Krešimir Rakić - Friday, 27 March 2020, 08:30
 

Na sljedećoj poveznici možete pronaći video i tekstualne upute za korištenje tehnologija za organizaciju nastave na daljinu na Fakultetu strojarstva, računarstva i elektrotehnike.

Stranica će se kontinuirano dopunjavati novim sadržajima. 

Nastava na daljinu - Podrška za nastavnike

 
Slika Igor Bosnjak
Obavijest za studente i nastavnike o izvođenju nastave na daljinu
napisao/la Igor Bosnjak - Friday, 27 March 2020, 08:30
 

Na svim predmetima svih studija resetirani su popisi korisnika kako bi se očistili od studenata upisanih u prethodnim akademskim godinama.

Omogućen je samostalan upis studenata na predmete. Studenti su dužni upisati se na predmete koje slušaju u ljetnom semestru akademske 2019./2020. godine. ...

Pročitaj ostatak ove teme
(146 riječi)
 
Slika Krešimir Rakić
Smjernice za organizaciju nastave na daljinu na Fakultetu strojarstva, računarstva i elektrotehnike
napisao/la Krešimir Rakić - Tuesday, 17 March 2020, 12:08
 

Smjernice za organizaciju nastave na daljinu na Fakultetu strojarstva, računarstva i elektrotehnike u predstojećem razdoblju su u priloženom dokumentu.

Svi sudionici nastavnog procesa na Fakultetu strojarstva, računarstva i elektrotehnike (nastavnici i studenti) dužni su ispunjavati obaveze navedene u smjernicama

Slika Mirela Kundid Vasic
Obavijest o obaveznom upisu izbornih predmeta u ISS-u
napisao/la Mirela Kundid Vasic - Tuesday, 17 March 2020, 10:16
 

Svi studenti na studiju strojarstva, računarstva i elektrotehnike dužni su kroz Informacijski sustav Sveučilišta u Mostaru (ISS) upisati izborne predmete (koje su već ranije izabrali) za ljetni semestar 2019./2020. godine najkasnije do ponedjeljka, 23.03.2020.

U slučaju poteškoća s upisom izbornih predmeta javiti se e-mailom na adresu: referada@fsre.sum.ba ili ana.pinjuh@fsre.sum.ba.

 
Slika Dragana Kordic
dr.sc. Snježana Braić - obavijest o usmenom ispitu
napisao/la Dragana Kordic - Friday, 13 March 2020, 17:11
 

Odgađa se ispit u ponedjeljak, a studenti koji žele izići na ispit mogu doći u Split na usmeni, s tim da se prethodno jave mailom profesorici.